Opłaty i składki

Opłata wpisowa do Klubu dla nowych członków bez patentu strzeleckiego300zł
Składka klubowa na rok 2021450zł
Składka członkowska MZSS10zł
Opłata za wydanie Licencji Zawodniczej PZSS50zł

Składkę członkowską do MZSS oraz opłatę za licencję zawodniczą PZSS należy wpłacić do Klubu razem ze składką klubową / całość 510zł/.

Wpłatę można wykonać gotówką, lub przelewem na konto klubu:

numer Rachunku bankowego:

Klub Sportowy SILVER TARGET

91 1140 2004 0000 3002 7858 6896

W tytule przelewu należy wpisać : imię i nazwisko_składka klubowa2021_licencja PZSS_składka MZSS

Proszę potwierdzić dokonanie przelewu na e-mail jwsilver2512@interia.pl